Извештај селекционе комисије “ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ 2022.“
Селекциона комисија у саставу:
1. Сима Гушић, диа,
2. Ана Станојевић, миа,
3. Катарина Медар, миа,
је донела одлуку да се све пристигле пријаве прихвате тј. да се сви пријављени радови
изложе на изложби.

Рок за достављање изабраних радова је најкасније до 20.5.2022. г. до 13:00 часова.
Радови се достављају лично у просторијама ДАН, Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 52.
Уз рад се предаје попуњена одштампана пријава.
За излагање на Изложби радови се искључиво приказују на следећи начин:
• Један рад се приказује на једном вертикалном паноу формата 70/100 цм, штампано и
каширано на пур пени дебљине 5 мм без урамљивања.
• Један аутор или ауторски тим може да изложи максимум три рада у једној категорији.
• Сваки рад мора имати линијски исцртану бар једну основу, пресек и изглед,
тродимензионални приказ и основне податке о објекту, са именима и презименима
аутора / ментора.
• Сваки пано мора да има слободан простор шир. 5 цм/вис.10 цм у доњем левом углу
за знак Тријенала и каталошки број.
Изложба изабраних радова ће се одржати од 25.5. до 30.5.2022.г. у простору
Официрског дома у Нишу, са отварањем у 19 ч. и проглашењем награда и признања. У свакој
категорији, Жири ће номиновати три рада, а проглашење награда и признања по категоријама
и Велике награде Тријенала биће на отварању Изложбе.
Жири седмог “ТРИЈЕНАЛА АРХИТЕКТУРЕ 2022.“ ће радити у саставу:
1. Бранислав Митровић, арх., председник
2. Бранимир Ћирић, арх., члан
3. Сима Гушић, арх., члан

 

________________________________________________________________________________________

 

Društvo arhitekata Niša - DAN kao strukovno udruženje arhitekata ima dugogodišnju tradiciju. Osnovano je daleke 1891. godine pod imenom Udruženje srpskih arhitekata i inžinjera varoši Niš. Posle Drugog svetskog rata 1961. godine, udruženje obnavlјa delatnost pod sadašnjim imenom Društvo arhitekata Niša – DAN.

DAN je u svom dosadašnjem radu imao uspona i padova, a nekada je bilo čak i pred gašenjem. Posle jedne od najvećih kriza, u proleće 2000. godine na čelo Društva dolazi novi Upravni odbor, koji pokreće niz akcija, a što je još bitnije i realizuje ih, i to veoma uspešno, o čemu svedoče brojna priznanja i pohvale, kako samih članova, tako i od strane institucija Grada Niša, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, Muzeja grada Niša, Gradske opštine Medijana i republičkih institucija, poput Saveza inženjera i tehničara Srbije, Saveza arhitekata Srbije, Inženjerske komore Srbije, kao i iz inostranstva, iz Češke Republike, Makedonije, Republike Srpske...

Поред организовања годишње манифестације под називом „Дани архитектуре Ниша“, која од 2000. сваке године привлачи пажњу људи из струке и шире јавности, Управни одбор ДАН-а је посвећен афирмисању струке кроз организовање изложби, трибина, конкурса, округлих столова и стручних екскурзија. Значајну пажњу ДАН посвећује и студентима архитектуре који се могу и официјелно учланити у ДАН у својству придружених чланова. Још једна од делатности ДАН је и издаваштво, у оквиру кога се од 2000. године издаје Гласник ДАН-а "Архитект".