Град Бања Лука расписао је 17.07.2019. године МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧKО-АРХИТЕKТОНСKОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПЈЕШАЧKЕ ЗОНЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ.

Циљ конкурса је да се добије квалитетно и функционално рјешење партера централног дијела  урбаног ткива  Бањалуке.

Рјешење треба да створи претпоставке за реализацију просторних, функционалних и обликовних потенцијала дијела центра града, односно, формирање нових јавних простора, стварање угодне и естетски прихватљиве урбане атмосфере као предуслова за идентификацију и интеграцију становника са својим градом.

Овим конкурсом потичу се приједлози и истраживања која воде према савременим и демократичним интерпретацијама градског центра, а који се очитују у флексибилним, отвореним, виталним, одрживим и динамичним урбаним моделима.Kако би се добило што више креативних и квалитетних рјешења за овај будући симбол града, одлучено је да конкурс буде међународног карактера тако да могу учествовати сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Kонкурс за нови мост ће бити отворен до 31. октобра до 23:59 часова, а за најбоље идејно рјешење предвиђена је новчана награда у износу од 24.000 ЕУР.

Заинтересовани могу конкурсни материјал могу преузети на линку www.banjaluka.rs.ba/konkurs-centralna-gradska-zona  (en.banjaluka.rs.ba/city-centre-design-banjaluka2024), на који ће се рад и предавати.