Treća u nizu je izložba Arhitektura na marginama autora Marka Stojanovića i Srđana Gavrilovića iz Beograda.

Ideja da se napravi jedna ovakva izložba proističe iz potrebe jednog arhitekate da pokaže deo opusa u radu koji se ne vidi i često ne prepoznaje kod već gotovog objekta. Mnogi od crteža predstavlјaju premišlјanja o samom radu, pauze u procesu projektovanja, kratak odmor ili predah kojim se beleže stvari i situacije u toku same izrade projekta i nastaju zapravo baš na samim marginama a to ih zapravo ne čini istrgnutim iz konteksta, već ih još više približava zadatku u mukotrpnom procesu proizvodnje, do koga kada dođe, najčešće više nema kreativnosti u onoj meri koliko je ima u samom segmentu promišlјanja arhitekture. Često su ti “zapisi” iskreniji od samog finalnog proizvoda. Ponekad su i bolјi od samog “velikog finala” pošto toliko toga utiče na jedno arhitektonsko delo i njegovu finalizaciju koja vrlo često zavisi i najmanje od samih arhitekata. U vremenu kompijuterizacije ideja, sa druge strane, arhitektura polako gubi svoje važno oruđe za sam process projektovanja, koje se sada, zamenjuje raznim alatima koje nude grafičke stanice za obradu podataka i koje, iako ubrzavaju i olakšavaju rad u projektovaju sa jedne strane, oduzimaju arhitekturi ono najznačajnije i suštinskije a to je izraz i rečnik koji se najbolјe vide kroz crtež.

 

Cilј Izložbe je da se aktuelnoj stručnoj, ali i široj kulturno-umetničkoj javnosti skrene pažnja na ovaj, po mnogima napušten, umetnički izraz u svetu arhitekture. Takođe, da se kroz izložbu na pozitivan način deluje na mlade kolege arhitekte i da im se ukaže na značaj koji crtež ima u procesu arhitektonskog projektovanja, koji započinje početnom materijalizacijom ideje kroz crtež na papiru, a završava se digitalnim 3D modelima ili, uz malo sreće, izgradnjom čitavog objekta.

Ova izložba održana je u Beogradu u aprilu mesecu tekuće godine i privukla je veliku pažnju stručne i šire javnosti, tako da postoji tendencija da se naredne godine ovom produkcijom obuhvate i arhitekti iz gradova bivše Jugoslavije, kao i da se izložba održi na više mesta.