Četrnaesti Dani arhitekture Niša, počeće sa premijernom postavkom, prve samostalne izložbe, najpoznatijeg Srpskog bračnog para arhitekata, Milenije i Darka Marušića.

Bračni par Marušić je u svojoj karijeri isprojektovao i realizovao na stotine objekata, a pojedinačno i zajedno su dobitnici više desetina strukovnih i društvenih nagrada i priznanja. Izložba arhitekture Milenije i Darka Marušića na 27 panoa predstavlјa samo mali, ali reprezentativan, prikaz bogatog arhitektonskog opusa ovog istaknutog para.

Ovi poznati arhitekti, koji su se u struci formirali u vreme Modernizma u Srbiji, i danas rade velike i značajne projekte pomoću sredstava koje je današnja moderna tehnologija skrajnula.

Izvod iz intervjua Gorana Anđelkovića

U duhu kontekstualizma

Za svoju arhitekturu kažu da je uvek posmatraju kao spoj nauke, tehnike i umetnosti. Drugim rečima, njihov je stav da projektna tema određuje proporciju ove tri discipline. Ali isto tako su u svojim projektima radili paralelno sa pripadnicima drugih struka i istovremeno razmišlјali o sva tri aspekta projekta.

Za sebe tvrde da su duboki kontekstualci. Insistiraju na tome da onaj objekat koji se gradi u datoj sredini treba da se „ušuška”, a ne da izazove neki utisak. Uvek su, kažu, gledali da ono što rade bude ukloplјeno u sredinu, i prirodnu, i građenu, i istorijsku, što dalјe znači da nijedan istorijski period nije bio određujući za crplјenje inspiracije. Uticajne faktore na njihova ostvarenja možemo da klasifikujemo kao tri osnovna: prvi je program, projektna tema, projektni zadatak; drugi je mesto gde u stvari nastaje građevina; a treće vreme u kome nastaje građevina.

Ono čime se ovaj par arhitekata može pohvaliti jeste maksimalno profesionalni pristup svakom zadatku. Na taj su način pristupili i izradi postavke svoje prve samostalne izložbe, što će najbolјe biti vidlјivo na Otvaranju Dana arhitekture Niša 2013.

Osim Izložbe oni će Nišlijama darivati i Otvoreni čas pod nazivom „Od konteksta do koncepta“, koji će se održati 16.10.2013. u 16 časova, u Amfiteatru A Građevinsko – arhitektonskog fakulteta.