Druga izložba u nizu, kojom se nastavlјaju Dani arhitekture Niša, je prikaz dela Beogradske internacionalne nedelјe arhitekture – BINA-e.

Nedelјa arhitekture pokrenuta je sa idejom da vrednosti koje stvara i promoviše arhitektura vode ostvarenju bolјeg životnog okruženja i kulturnom uzdizanju društva. Kao takva ona daje priliku arhitektama odavde i izdaleka da pokažu svoje radove i da govore o različitim društvenim prilikama, naprednim projektantskim razmišlјanjima, kvalitetnom građenju i održivom razvoju. Čini se da je razotkrivanje arhitekture jedino što u ovom teškom času preostaje arhitektima. Zbog toga su organizatori manifestacije želeli da sa posetiocima podele nadu da će preispitivanje postupaka proizvodnje arhitekture – od prvih nagoveštaja u svesti do poslednjeg zavrtnja na gradilištima – pomoći svima da pronađu ona mesta u arhitekturi koja su danas važna drugima, a ne samo arhitektima, i da prokrče one puteve koji će ih povezati sa okruženjem koje nameravaju da menjaju. BINA sa ovakvim cilјem organizuje različite izložbe, predavanja, tribine, radionice, šetnje kroz grad – pokušavajući da iskustvo manifestacije za posetioca postane novi doživlјaj i nova percepcija arhitektonskog stvaralaštva.

 

Osma BINA u organizaciji Kulturnog centra Beograda i Društva arhitekata Beograda i suorganizaciji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za promociju nauke, sa temom Razotkrivanje arhitekture, održana je od 18. aprila do 30. aprila 2013. u Kulturnom centru Beograda, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Dečjem kulturnom centru, Francuskom institutu u Srbiji, Muzeju savremene umetnosti i NITEA izložbenom salonu u Beogradu.

U okviru postavke biće prikazane dve izložbe - Nagrade i konkursi u Srbiji 2012.-2013.g. i DO.KO.MO.MO. Srbija.

IZLOŽBA DO.KO.MO.MO. SRBIJA

Na Diplomskim akademskim studijama Master, u toku jesenjeg semestra školske 2010./11. godine (Arhitektonski fakultet — Univerzitet u Beogradu), organizovan je izborni predmet SAVREMENA ARHITEKTURA: MODERNIZAM U SRBIJI, po nastavnom programu dr Ljilјane Blagojević, vanrednog profesora. Rukovodilac predmeta je bila dr Ljilјana Blagojević, a saradnik u nastavi mr Dragana Ćorović, asistent.

Osnovni cilј nastave na predmetu bio je da studenti steknu uvid u modernu arhitekturu dvadesetog veka u Srbiji, kroz širi kulturni i socio-istorijski kontekst Jugoslavije (1918-1991). Predmet je tako osmišlјen da kroz analize pravaca i rada pojedinih stvaralaca, njihovih projekata i realizovanih objekata, studenti formiraju širu referentnu osnovu koja se oslanja na istorijsku perspektivu i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu u istom periodu.

U Srbiji je iste, 2010, godine osnovan DO.CO.MO.MO. Srbija, nacionalni ogranak DO.CO.MO.MO International, odnosno „Međunarodne radne grupe za dokumentaciju i konzervaciju građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi“. Rad studenata na predmetu SAVREMENA ARHITEKTURA: MODERNIZAM U SRBIJI usklađen je sa glavnim postavkama, načinom rada i metodom kategorizacije objekata modernističkog arhitektonskog nasleđa koju ova međunarodna neprofitna organizacija sprovodi. Tokom semestra studenti su prikuplјali i klasifikovali projektnu dokumentaciju, stručne tekstove i druge relevantne podatke o mnogim objektima moderne arhitekture u Srbiji, da bi, posle nekoliko meseci rada, rezultat svakog od studenata bio stvaranje kompletnog dosijea jednog od značajnih objekata moderne arhitekture.

Na gostujućoj izložbi na Danima arhitekture Niša 2013. biće prikazano 12 plakata sa radovima studenata.

GODIŠNјE NAGRADE ZA ARHITEKTURU I ARHITEKTONSKI I URBANISTIČKI KONKURSI

BINA je ove, kao i svih prethodnih godina, organizovala izložbu sastavlјenu od dva segmenta – u prvom se prikazuju nagrađeni radovi u periodu od maja 2012. do maja 2013., a u drugom se prikazuju radovi sa arhitektonskih i urbanističkih konkursa iz prethodne godine.