ГРАД ЗАЈЕЧАР
Градска управа града Зајечара
ОБАВЕШТАВА

Да је расписано УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН у поступку јавне набавке услуга:

Урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења Трга ослобођења у Зајечару

Предмет конкурса је израда урбанистичко–архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. Циљ конкурса је да се изабере најадекватније и најквалитетније идејно урбанистичко–архитектонско решење Трга ослобођења у Зајечару, које ће функционално и амбијентално унапредити простор, а награђена и откупљена решења служиће као основ за даљу разраду планске, урбанистичко-техничке и техничке документације. Према праву на учествовање конкурс је јавни и отворен, према начину и предаји рада анониман, према циљу пројектни, а према начину одлучивања једностепени. Наручилац конкурса је Град Зајечар, а спроводилац Друштво архитеката Ниша.
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 радова који одговарају пропозицијама Конкурса доделиће се награде и откупи и то у следећим нето износима:

I награда 800.000,00 дин, II награда 500.000,00 дин, III награда 350.000,00 дин и два откупа од по 100.000,00 дин.

Крајњи рок за подношење понуда-конкурсних радова је 01.07.2021. године до 14 часова, без обзира на начин предаје: непосредно у просторијама Градске управе града Зајечара (Градског информативно-услужног центра), Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар, или поштом.

 

Пријава за учешће на конкурс је обавезна и врши се преко портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/27067

Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте
ОБАВЕШТEЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН
ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКСПО
ЦЕНТРА У НИШУ

у поступку јавне набавке број 404-2/59У-2019-28, услуге

Све информације у вези резултата конкурса могу се преузети са
званичног портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
Додатне информације се могу добити путем електронске поште
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВA ГРАДА НИША

Адреса: Николе Пашића број 24, 18000 Ниш

 

ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ

редни број јавне набавке: 404-2/56У-2019-28
Све информације у вези конкурса могу се преузети са званичних интернет презентација расписивача и спроводиоца конкурса

Интернет страница:
http://www.ni.rs/; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
и http://www.zurbnis.rs


Додатне информације се могу добити и путем електронске поште на:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.