РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВA ГРАДА НИША

Адреса: Николе Пашића број 24, 18000 Ниш

 

ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ

редни број јавне набавке: 404-2/56У-2019-28
Све информације у вези конкурса могу се преузети са званичних интернет презентација расписивача и спроводиоца конкурса

Интернет страница:
http://www.ni.rs/; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
и http://www.zurbnis.rs


Додатне информације се могу добити и путем електронске поште на:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.