Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте
ОБАВЕШТEЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН
ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКСПО
ЦЕНТРА У НИШУ

у поступку јавне набавке број 404-2/59У-2019-28, услуге

Све информације у вези резултата конкурса могу се преузети са
званичног портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
Додатне информације се могу добити путем електронске поште
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.