ГРАД ЗАЈЕЧАР
Градска управа града Зајечара
ОБАВЕШТАВА

Да је расписано УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН у поступку јавне набавке услуга:

Урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења Трга ослобођења у Зајечару

Предмет конкурса је израда урбанистичко–архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. Циљ конкурса је да се изабере најадекватније и најквалитетније идејно урбанистичко–архитектонско решење Трга ослобођења у Зајечару, које ће функционално и амбијентално унапредити простор, а награђена и откупљена решења служиће као основ за даљу разраду планске, урбанистичко-техничке и техничке документације. Према праву на учествовање конкурс је јавни и отворен, према начину и предаји рада анониман, према циљу пројектни, а према начину одлучивања једностепени. Наручилац конкурса је Град Зајечар, а спроводилац Друштво архитеката Ниша.
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 радова који одговарају пропозицијама Конкурса доделиће се награде и откупи и то у следећим нето износима:

I награда 800.000,00 дин, II награда 500.000,00 дин, III награда 350.000,00 дин и два откупа од по 100.000,00 дин.

Крајњи рок за подношење понуда-конкурсних радова је 01.07.2021. године до 14 часова, без обзира на начин предаје: непосредно у просторијама Градске управе града Зајечара (Градског информативно-услужног центра), Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар, или поштом.

 

Пријава за учешће на конкурс је обавезна и врши се преко портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/27067