ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

за урбанистичко-архитектонско решење за вишенаменски објекат за потребе културе  у Нишу

KOMPLETAN DOKUMENT MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA OVAJ LINK