Унутрашња архитектура

KАТЕДРА ЗА СТАНОВАЊЕ, ГАФ 04 – 09.06.2019.
Грађевинско – архитектонски факултет Универзитета у Нишу већ 19 година успешно презентује и популаризује радове студената архитектуре. Циљ је упознавање стручне и шире јавности са радом наставника, сарадника и студената у савладавању вештина и уметничко – техничког креирања простора и стварања нових вредности нових генерација будућих архитеката.
Ова врста презентације, сем наведених циљева, има и едукативну вредност, која се огледа у развијању такмичарског духа код студената, како би што боље урадили своје радове и заслужили место на изложби и евентуално освојили неку од награда. Изложба за циљ има и едукацију становништва, у циљу добијања идеја како да се стамбени и радни простор што квалитетније, функционалније, рационалније и естетски прихватљивије уреди. Овакве изложбе служе и да се схвати вредност и значај пројекта и пројектовања и неопходности и потребе ангажовања архитеката, а студентима да изложе свој рад на увид јавности.
Једина студентска изложба са Грађевинско – архитектонског факултета, која без прекида траје од 2000. г. до данас, је изложба на предмету Унутрашња архитектура, некада под именом Ентеријер. На предмету Унутрашња архитектура I ради се уређење стамбеног простора, а на предмету Унутрашња архитектура II програм је конципиран на урбаним ентеријерима. Ове године је селектовано око 200 графичких радова, а њих 80 је оцењено са највишом оценом 10, док ће 15 најбољих бити приказано на изложби и презентовано у препознатљивом формату каталога, који ће и овога пута у целости бити урађен у боји. Дизајн каталога и најавни плакат, по традицији, раде студенти учесници изложбе. Од презентованих радова ће, по избору организатора, 6 бити награђено признањима и пригодним књигама из области архитектуре.